Algemeen

In 1924 ontmoette Richard Boddaert door een toevalligheid Fernand Dehondt, die geen Oostendenaar was. Ze kenden elkaar van uit hun legerdienst. Ze hadden toen maanden samen gewerkt maar ze wisten niet van elkaar dat ze schaakten. Na zijn legerdienst had Richard het schaken gelaten voor wat het was maar na zijn ontmoeting met Fernand begon het opnieuw te kriebelen. Het duurde dan ook niet lang vooraleer hij zijn schaakactiviteiten hervatte. Maanden speelden Richard en Fernand zoveel mogelijk partijen tegen elkaar . Echter door zoveel te spelen werden Richard en Fernand even sterk waardoor er vele partijen op remise begonnen te eindigen. Daarop besloten ze om naar andere gewesten uit te wijden om daar ook wat schaakpartijtjes te spelen en om hun kennis over het schaakspel door te geven.

In de zomer van 1925 kwamen enkele schaakliefhebbers samen in het Hôtel de la Vieille Tour. Richard zocht deze schaakliefhebbers op en speelde daar een partij tegen de sterkste speler. Richard trok de aandacht van de schaakliefhebbers met zijn manier van spelen. De week daarna kwamen ze opnieuw samen en deze keer kwam ook Fernand mee. Op deze tweede ontmoeting ontstond al snel het idee om een officiële schaakclub op te richten. Iedereen was laaiend enthousiast over dit idee en toen ging alles zeer snel. Op een paar maanden tijd werd alles geregeld en op 11 september 1925 werd de Oostendse Schaakkring (OSK) gesticht. Onze eerste voorzitter werd R. Tratsaert.

De club startte met slechts 7 leden. Omdat er te weinig kapitaal aanwezig was, moesten de leden zelf hun stukken en borden meebrengen naar het clublokaal in het Hôtel de la Vieille Tour. Na nog wat rond vragen kwam de club toch in contact met iemand die tien borden wilde vervaardigen tegen een schappelijke prijs. Helaas moesten de zwarte velden nadien nog handmatig geschilderd worden. Richard nam dit karwei op zich en nadien kon het eerste clubkampioenschap van start gaan. De winnaar van dit eerste kampioenschap werd Fernand, die er met kop en schouders boven uit stak.

In december 1925 werd de eerste Algemene Vergadering gehouden. Daarin werd de voorzitter en de overige bestuursleden verkozen. Omdat het voorzitterschap niet op het lijf van R. Tratsaert was geschreven werd E. Gooris verkozen tot voorzitter. Richard werd gevraagd om penningmeester te worden. Hij had daar in eerste instantie geen zin in maar na wat aandringen van de nieuwe voorzitter, aanvaardde hij de functie toch. Het eerste bestuur zag er als volgt uit :

Voorzitter : E. Gooris
Secretaris : R. Boddaert
Penningmeester : R. Scherpings
Materiaalbewaarder : A. Van Lierde
Tornooileider : P. Dehondt

In 1926 steeg het aantal leden spectaculair. Tegen het eind van het jaar bestond de OSK uit 40 leden. Onder hen zat ook de bekende schaker Bird, die de Siciliaanse opening aanleerde aan de clubleden. Door deze groei was er nu wel geld genoeg om schaakspelen aan te kopen. De OSK werd ook lid van de Belgisch Schaak Bond. In april werd een nieuwe voorzitter aangesteld, want E. Gooris gaf zelf aan dat hij niet paste bij de administratieve rommel die het voorzitterschap met zich meebracht.

Daarna ging het de club voor de wind. Het ledenaantal bleef stelselmatig groeien. De OSK nam ook deel aan de nationale interclub. Daarin speelde ze kampioen in derde afdeling en zo dwongen ze een plaatsje af in de tweede afdeling.

1950 was een belangrijk jaar voor de OSK. Ze bestonden toen namelijk 25 jaar! Hierdoor mocht de OSK zich "Koninklijk" noemen. De naam veranderde dus in KOSK, zoals we het vandaag nog altijd kennen. Dit is ook het jaar waarin het eerste clubblad verscheen. Toen heette het blad ‘PAT’.

In de loop der jaren bleef de KOSK een bloeiende club, die meerdere prijzen wist te winnen. Een van de hoogtepunten waren de internationale tornooien die georganiseerd werden door de KOSK. Deze tornooien werden in de jaren 80 jaarlijks georganiseerd. De sterkste grootmeesters kwamen afgezakt naar deze tornooien om te strijden voor de eindwinst.

In de jaren 90 werd er niet enkel meer op de volwassenen gemikt maar ook op jeugdspelers die willen leren schaken. Er werd een jeugdwerking opgericht om de spelertjes te begeleiden bij hun eerste schaakervaring. In 2001 werd onze jeugdwerking geprofessionaliseerd. We hebben toen de schaakacademie Captain Evans opgericht om een professionele omkadering te geven aan de jeugdspelers die willen leren schaken of die hun schaakkennis willen uitbreiden. Zo proberen we om de opvolging van de KOSK te verzekeren.

© 2013 – 2020 Olivia & Michaël